Cenník


Dentálna hygiena

 • Vstupná návšteva DH *                                       ->60€
 • Recall (pravidelné návštevy)**                           ->50€
 • Dočistenie (do 2 týždňov)                                    ->50€
 • Dentálna hygiena u detí do 12 rokov                 ->35€
 • Motivácia a inštruktáž s pomôckami                   ->15€
 • Ošetrenie hypersenzitívneho dentínu-1 zub      ->7€
 • Aplikácia flouridačného gelu                               ->15€
 • Výplach 1-parodontálneho vačku                       ->3€
 • Hĺbkové čistenie jazyka                                        ->10€
 • Aplikácia zubného šperku                                    ->35€ 
 • Príplatok za ošetrenie v nadštandardnom čase ->60€
 • Pokuta za nedodržanie termínu                           ->30€
 • Zubné pomôcky a preparáty                               od 3

*Vstupná návšteva DH

Cena vstupnej návštevy dentálnej hygieny zahŕňa odobratie dôkladnej anamnézy zákazníka, vyšetrenie stavu orálneho zdravia, a taktiež samotné ošetrenie (detekcia povlaku, motivácia, inštruktáž, pieskovanie, odstránenie nánosov kameňa, kontrola, remineralizácia skloviny/ protizápalový výplach). Po vstupnej dentálnej hygiene si odnášate so sebou zubné pomôcky, ktoré od nás dostanete.

**Recall (pravidelné návštevy)

Cena pravidelných návštev zahŕňa kontrolu stavu orálneho zdravia, a taktiež samotné ošetrenie (detekcia povlaku, motivácia, inštruktáž, pieskovanie, odstránenie nánosov kameňa, kontrola, remineralizácia skloviny/ protizápalový výplach).


Bielenie zubov

 • Ambulantné bielenie zubov                                      ->200€
 • Domáce bielenie                                                        ->160€
 • Kombinované (ambulantné+domáce) bielenie*** ->340€

***Kombinované (ambulantné+domáce) bielenie

Cena kombinovaného bielenia zahŕňa :

->odbornú konzultáciu pred bielením zubov,

->preparáty určené na predchádzanie citlivosti zubov počas bielenia,

->ambulantné bielenie zubov,

->domáce bielenie so všetkým potrebným (bieliaca dlaha, bieliace gély),

->záverečnú kontrolu po bieleni zubov.

https://www.google.com/search?q=mary%27s+dental&client=avast-a-1&sca_esv=555903962&sxsrf=AB5stBi7mGb4b9ehYkLVy0yIcTZ4hWx14g%3A1691759094485&ei=9jHWZMfVHMSI9u8PptCYqAY&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMlNK0spqMwxYLRSNagwMTc0sbA0SzIzNTU0Nk5LsTKoSE41NzEwTUm1SDEyTDVMNPXizU0sqlQvVkhJzStJzAEAtsUUdw&oq=marys+denta%C3%B4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDW1hcnlzIGRlbnRhw7QqAggAMg0QLhgNGIAEGMcBGK8BMgcQABgNGIAEMgYQABgeGA0yBhAAGB4YDTIGEAAYHhgNMgYQABgeGA0yBhAAGB4YDTIIEAAYHhgNGAoyBhAAGB4YDTIGEAAYHhgNMhwQLhgNGIAEGMcBGK8BGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBSMUVUABY6QtwAHgBkAEAmAHxAaABgBCqAQUwLjguNLgBAcgBAPgBAcICDRAuGIoFGMcBGK8BGCfCAgcQIxiKBRgnwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAgsQLhiKBRixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgINEAAYigUYsQMYgwEYCsICCxAuGIAEGMcBGNEDwgIaEC4YigUYxwEYrwEYlwUY3AQY3gQY4ATYAQHCAg0QLhiKBRjHARivARhDwgINEC4YigUYxwEY0QMYQ8ICBxAAGIoFGEPCAgsQLhiABBixAxiDAcICDhAuGIAEGLEDGMcBGNEDwgIFEC4YgATCAgUQABiABMICCxAuGIAEGLEDGNQCwgINEC4YrwEYxwEYigUYJ8ICBxAAGIAEGArCAggQLhiABBjUAsICCBAuGNQCGIAEwgIaEC4YrwEYxwEYigUYlwUY3AQY3gQY4ATYAQHCAgYQABgWGB7CAggQABgWGB4YCsICCBAAGBYYHhgP4gMEGAAgQYgGAboGBggBEAEYFA&sclient=gws-wiz-serp