Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je súbor preventívno-liečebných opatrení, ktoré zabraňujú vzniku zubného kazu, zápalu ďasien a iným orálnym ochoreniam. 

Pred dentálnou hygienou

Pred dentálnou hygienou je potrebné vyčistiť si zuby tak ako ste aj normálne zvyknutí. Svoje zubné pomôcky je potrebné si priniesť so sebou na hygienu, pretože na základe toho Vám vieme poradiť, že či používate vhodné  pomôcky pre starostlivosť o váš chrup.

Ak sa na svoj zarezervovaný termín nemôžete dostaviť, oboznámte nás s tým čo najskôr!

Priebeh dentálnej hygieny

  Anamnéza:

 • osobná anamnéza
 • zdravotná anamnéza
 • dentálna anamnéza


    Vyšetrenie:

 • vyšetrenie stavu zubov, ďasien, slizníc a jazyka


   Ošetrenie:

 • detekcia (fialovým farbivom) zubného povlaku
 • motivácia a inštruktáž so zubnými pomôckami
 • pieskovanie zubov - vhodné aj pre malé deti
 • odstránenie nánosom zubého kameňa - ultrazvukom/ručne
 • záverečná kontrola 
 • remineralizácia skloviny/ protizápalový výplach

V prípade potreby podľa vášho orálneho stavu, môže byť potrebné dentálnu hygienu absolvovať viackrát po sebe v krátkom čase.

Vstupná návšteva DH

Vstupná návšteva dentálnej hygieny zahŕňa odobratie dôkladnej anamnézy zákazníka, vyšetrenie stavu orálneho zdravia, a taktiež samotné ošetrenie (detekcia povlaku, motivácia, inštruktáž, pieskovanie, odstránenie nánosov kameňa, kontrola, remineralizácia skloviny/ protizápalový výplach). Po vstupnej dentálnej hygiene si odnášate so sebou zubné pomôcky, ktoré od nás dostanete.

Po dentálnej hygiene

Po ukončení dentálnej hygieny odchádzate domov so žiarivým a hlavné zdravým úsmevom.

My vám vytvoríme čisté prostredie v ústach, ktoré je potrebné si udržiavať dôkladnou domácou starostlivosťou.